Pochodzenie border collie

Skąd pochodzi border collie? Przez wieki psy były używane, aby pomóc pasterzom zaganiać ich bydło i owce. Border collie pochodzą z w Northumberland na szkocko-angielskiej granicy. Największą pasją większości border collie jest zaganianie stada owiec. Ale także agility, flyball, obedience - w sportach kynologicznych znaleźć można najlepsze psy. Podobnie wśród psów przewodników, wyścigach psich zaprzęgów, w … Czytaj dalej Pochodzenie border collie

Proszę bez udziału Wiston Capa

Wstęp o pochodzeniu rasy Pochodzenie rasy sprowadza się właściwie do kilku psów, których wpływ jest wciąż widoczny. Kilka ich ważnych cech można znaleźć u żyjących obecnie border collie. Wadą takiej wąskiej podstawy hodowlanej jest oczywiście to, że negatywne cechy dziedziczne są głęboko osadzone w rasie. Szczególnie podczas początków tworzenia rasy zdolność do pracy była głównym … Czytaj dalej Proszę bez udziału Wiston Capa