Pochodzenie border collie

Skąd pochodzi border collie? Przez wieki psy były używane, aby pomóc pasterzom zaganiać ich bydło i owce. Border collie pochodzą z w Northumberland na szkocko-angielskiej granicy. Największą pasją większości border collie jest zaganianie stada owiec. Ale także agility, flyball, obedience - w sportach kynologicznych znaleźć można najlepsze psy. Podobnie wśród psów przewodników, wyścigach psich zaprzęgów, w … Czytaj dalej Pochodzenie border collie

Historia pracującego border collie

HISTORIA PRACUJĄCEGO BORDER COLLIE Wieki przed rewolucją przemysłową, brytyjski majątek był budowany na wełnie. Owce były pędzone przez człowieka od neolitu (charakterystyczne dla epoki były stałe osady, hodowla zwierząt i uprawa roślin) i prawdopodobnie owczarki również były związane z neolitem.  Do Wlk. Brytanii psy pasterskie zostały sprowadzone przez Rzymian, podobnie było z owcami. Johannes Caius (1510-1573), lekarz pracujący … Czytaj dalej Historia pracującego border collie

Wąskie gardło u border collie

Efekt wąskiego gardła lub szyjki butelki to zjawisko występujące w naturze związane z populacjami, które spotyka np. kataklizm. Dotyczy ono drastycznego zmniejszenia się puli genetycznej i zmiany frekwencji alleli w kolejnych pokoleniach w zależności od liczebności populacji – im mniej liczna grupa, tym mniejsza różnorodność genów. W ograniczonych warunkach dana populacja "dąży" do homogenizacji genów … Czytaj dalej Wąskie gardło u border collie

Proszę bez udziału Wiston Capa

Wstęp o pochodzeniu rasy Pochodzenie rasy sprowadza się właściwie do kilku psów, których wpływ jest wciąż widoczny. Kilka ich ważnych cech można znaleźć u żyjących obecnie border collie. Wadą takiej wąskiej podstawy hodowlanej jest oczywiście to, że negatywne cechy dziedziczne są głęboko osadzone w rasie. Szczególnie podczas początków tworzenia rasy zdolność do pracy była głównym … Czytaj dalej Proszę bez udziału Wiston Capa